Дорожные знаки на алюминиевой основе

Array ( [NavShowAlways] => 1 [NavTitle] => Товары [NavRecordCount] => 1 [NavPageCount] => 1 [NavPageNomer] => 1 [NavPageSize] => 20 [bShowAll] => 1 [NavShowAll] => [NavNum] => 1 [bDescPageNumbering] => 1 [add_anchor] => [nPageWindow] => 5 [bSavePage] => [sUrlPath] => /catalog/soputstvuyushchie-tovary/dorozhnye-znaki-i-sredstva-ograzhdeniya/dorozhnye-znaki/dorozhnye-znaki-na-alyuminievoy-osnove/ [NavQueryString] => [sUrlPathParams] => /catalog/soputstvuyushchie-tovary/dorozhnye-znaki-i-sredstva-ograzhdeniya/dorozhnye-znaki/dorozhnye-znaki-na-alyuminievoy-osnove/? [nStartPage] => 1 [nEndPage] => 1 [NavFirstRecordShow] => 1 [NavLastRecordShow] => 1 )