Предупреждающие знаки

Array ( [NavShowAlways] => 1 [NavTitle] => Товары [NavRecordCount] => 51 [NavPageCount] => 2 [NavPageNomer] => 2 [NavPageSize] => 20 [bShowAll] => 1 [NavShowAll] => [NavNum] => 1 [bDescPageNumbering] => 1 [add_anchor] => [nPageWindow] => 5 [bSavePage] => [sUrlPath] => /catalog/soputstvuyushchie-tovary/dorozhnye-znaki-i-sredstva-ograzhdeniya/dorozhnye-znaki/preduprezhdayushchie-znaki/ [NavQueryString] => [sUrlPathParams] => /catalog/soputstvuyushchie-tovary/dorozhnye-znaki-i-sredstva-ograzhdeniya/dorozhnye-znaki/preduprezhdayushchie-znaki/? [nStartPage] => 2 [nEndPage] => 1 [NavFirstRecordShow] => 1 [NavLastRecordShow] => 31 )